วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ตารางค่ายสุขภาพป้องป่วยช่วยชาติด้วย ๘ อ. (มหัศจรรย์ล้างพิษตับ) ประจำปี ๒๕๕๗ตารางค่ายสุขภาพป้องป่วยช่วยชาติด้วย ๘ อ. (มหัศจรรย์ล้างพิษตับ) ประจำปี ๒๕๕๗

ครั้งที่ ๓๖ จัดระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓๗ จัดระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
ครั้งที่ ๓๘ จัดระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓๙ จัดระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๔๐ จัดระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ครั้งที่ ๔๑ จัดระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๔๒ จัดระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๔๓ จัดระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๔๔ จัดระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๔๕ จัดระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๔๖ จัดระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๔๗ จัดระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
วันแรกเข้าพื้นที่ลงทะเบียนเวลา ๐๙.๐๐ น. และปฐมนิเทศเวลา ๑๘.๐๐ น.
ท่านใดสนใจ ติดต่อได้ที่ชุมชน สวน "ส่างฝัน" โทร. ๐๔๕- ๒๗๐๒๓๓, ๐๘๔๗๑๔๐๓๐๔
การเตรียมตัวก่อนเข้าค่าย ใครที่ดื่มนมเป็นประจำ กรุณางดดื่มนมก่อนเข้าค่ายให้ได้ประมาณ ๗ วันล่วงหน้า ลดหรืองดทานเนื้อสัตว์ ลดอาหารทอดน้ำมัน ลดอาหารหวาน
ทานผักผลไม้หลากหลายมากขึ้น ไม่นอนดึก จะได้ผลดีมาก
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในระหว่างเข้าค่าย ของใช้ส่วนตัวในชีวิตประจำวัน และควรนำภาชนะบรรจุน้ำร้อนน้ำเย็น ช้อนหรือแก้วน้ำส่วนตัวมาด้วย
ข้อห้าม ในระหว่างเข้าค่ายห้ามนำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยง ห้ามใส่กางเกงขาสั้นและกระโปงสั้นจนเกินไป ห้ามดื่มสุรา ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามนำสินค้ามาจำหน่ายในค่าย

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

facebook ของ สวนส่างฝัน

เชิญเข้าร่วมเป็นเพื่อน facebook ของสวนส่างฝันได้ที่ http://www.facebook.com/suansangfun  หรือพิมพ์ ค่ายล้างพิษตับสวนส่างฝัน ในช่องค้นหาของ facebook